Krajinky - Od°ezky v k¨°e
Velký balík - 900.- + DPH (viz. obrázek vlevo)
Malý balík - 800.- + DPH (viz. obrázek vpravo)
Pokud máte zájem o od°ezky, volejte Ji°ího Hvýzdu ml. 603-202-788 co se týŔe dostupnosti, je dobré volat alespo˛ den p°edem.
Štípané d°evo na paletách
Pokud máte zájem o štípané d°íví na paletý nebo do kontejneru, kontakujte
Ji°ího Hvýzdu ml. 603-202-788 nebo na e-mail: rezivo@star-pila.cz
CENÍK ŠTÍPANÉHO DěÍVÍ

POZOR! V╠TŠINOU MÁME POUZE DěÍVÍ V MOKRÉM STAVU!