Nově jsme pro vás připravili e-shop na stavební řezivo. Možný osobní odběr nebo dovoz řeziva.

Hela

Neohodnoceno

Při odběru 2-3 ks - 710.- vč DPH / ks

Při odběru 4ks a více - 620.- vč DPH /ks

 

Model kategorie A1

Rozpětí: 1180mm

Délka: 750mm

Plocha křídla: 14,6m2

Plocha VOP: 3,15dm2

Celková plocha: 17,75dm2

Hmotnost: min. 220g

Konstrukce: Václav Jiránek

Kreslil: Jaroslav Brojír

790 Kč 652,89 Kč bez DPH

HELA-stavební pokyny

Na pořadí stavby jednotlivých dílů nezáleží, nejvhodnější je však začít křídlem, které je nejpracnější.
Téměř vše je ve stavebnici předpracované a stavba jde rychle od ruky. Výkres chráníme proti poničení
lepidlem průhlednou polyetylénovou fólií. Na lepení většiny spojů je nejvhodnější disperzní lepidlo. Na
pevné spoje epoxy. Kde bude potřeba lepit epoxy budete v textu upozorněni.
Křídlo.
Stavbu křídla začneme střední částí. Slepíme si zpevňující nosník 3x5 s hlavním nosníkem stejného
průřezu. Do vybroušené odtokové lišty vypilujeme zářezy pro žebra. Křídlo sestavíme na rovné pracovní
desce. Na odpovídající místo přišpendlíme odtokovou lištu, patřičně vypodloženou, aby měla sklon podle
profilu. Do ní budeme postupně vlepovat jednotlivá žebra K1 až K4, která budeme zajišťovat špendlíky.
Žebra K3 si pro lepení můžeme pro větší přesnost propojit hliníkovou trubičkou, která nám zajistí
správnou pozici. Při lepení K4 použijeme pro lepení šablonu, která nám zajistí správný sklon. Dále
vlepíme hlavní nosník s již přilepenou výstuhou. Po zaschnutí křídlo odšpendlíme, obrátíme a vlepíme
pomocný smrkový nosník 2x4. Necháme lepidlo chvíli zavadnout a obrátíme zpět na rovinu. Dále
přilepíme náběznou lištu. Po zaschnutí obrousíme přesahy nosníků a epoxydem zalepíme žebro K5 a
hliníkové trubičky do překližkových žeber K3. Na překližková žebra K3 přilepíme díly K11 až K14.
Nakonec přilepíme zpevňující trojúhelníky K8 až K10.
Obdobně sestavíme i uši křídla. Nezapomeňte přilepit koncové žebro K6. Po slepení všech dílů ucho
přilepíme ke střednímu dílu křídla epoxydem a tímto lepidlem přilepíme i výztuhy K7. Následně křídlo
lehce ale pečlivě přebrousíme. Zbývá již jen nakroutit negativy na uši a na pravý střed pozitiv (při
kroužení do prava). To je nejlepší nad párou. Nyní již máme křídlo připravené k potahování.
Vodorovná ocasní plocha (VOP).
Výškovka se lepí obdobně jako křídlo. Nejprve si vypilujeme do odtokové lišty zářezy pro žebra. Pak si
na plánek přišpendlíme náběžnou lištu, spodní nosník a odtokovou lištu. Postupně přilepíme všechna
žebra. Na nosník mezi žebra vylepíme pět stojin z přiložené balzové lišty 2x3,6. Následně přilepíme i
horní nosník. Necháme na rovné podložce dobře zaschnout. Dále pak přilepíme koncová žebra V3.
Přilepíme trojúhelníky V4 a V5 a bambusovou štěpinu, která chrání náběžnou lištu proti otlačení od
poutací gumičky. Dále přilepíme díly V6 až V9. Poutací kolík a kolík determalizátoru přilepíme až po
potažení. Výškovku opět lehce přebrousíme a tím je připravena k potahování.
Trup.
Práci na trupu začneme slepením dvou nosníků 2x10 s díly T3. Lepíme na rovině a spoj je nutné nechat
dobře zaschnout. Nejlépe 24 hodin. Poté slepený díl ohoblujeme na koncovou šířku 5mm.
Slepíme si hlavici ze dvou dílů T1. Pro správnou pozici použijeme spojky křídla. Při lepení je dobré
kontrolovat i kolmost spojek. Ohoblovaný nosník vlepíme do slepené hlavice. Po zaschnutí přilepíme za
pomoci spojek křídla i bočnice T2 a následně žebra K5. Pro správné přilepení používáme svěrky. Na
konec trupu přilepíme úložnou desku VOP T4 a díl T5. Dále pak směrovku T6. Ta by měla být na trup
dokonale kolmá a souosá. Vybroušený trup je lakován třemi vrstvami zaponového laku.
Potahování.
Model potáhneme papírem, který je také součástí stavebnice. Léta v papíru by měla být souběžně s
nosníky křídla i výškovky. Tím dojde ke zpevnění celé konstrukce. Potah je lakován pětkrát ředěným
napínacím lakem. Pokud se nám hnulo nakroucení křídla, můžeme to i po nalakování nad párou opravit.

Sestavení.
Model vyvážíme olověnými broky tak, aby poloha těžiště odpovídala údaji na plánku. Pak na spodek
trupu asi 8 mm před těžiště přišroubujeme dvěma vruty vlečný háček.
Zalétávání.

Pokud jsme dodrželi polohu těžiště a správné nakroucení křídla, mělo by být bez problémů. Chyby v
klouzavém letu odstraňujeme podkládáním odtokové hrany VOP. Aby vám model za termického počasí
neulétl, používejte determalizátor.

Kód Kód: 2508
Kategorie: LETADLA